Zavod RS za varstvo narave in Urad za mednarodno sodelovanje na področju okolja in razvoja Kneževine Monako sta ponovno sklenila sporazum o sodelovanju. Kneževina Monako s tem zagotavlja podporo projektom varstva narave, namenjenim uresničevanju določil Barcelonske in Alpske konvencije.

Sporazum za obdobje 2010-2012
Aktivnosti bodo izvajale območne enote ZRSVN Piran, Nova Gorica in Kranj ter Triglavski narodni park. Pri nekaterih akcijah bodo sodelovali tudi zunanji izvajalci. Projekt je vreden 348.000 evrov, od tega Kneževina Monako za tri leta zagotavlja 240.000 evrov. Sporazum bo omogočil nadaljevanje in nadgrajevanje nekaterih dosedanjih aktivnosti, kakor tudi začetek nekaterih novih projektov.

Predvideni projekti za obdobje 2010-2012:
1. Plovba v Strunjanu – projekt za ureditev priveznih mest v Naravnem rezervatu Strunjan
2. Ohranjanje morske vegetacije – priprava usmeritev in priporočil za morju prijazno poseganje v morski in obrežni prostor
3. Morski datlji? Ne, hvala! – projekt komuniciranja in ozaveščanja o prepovedi trgovanja z morskimi datlji
4. Babice – majhne in neopazne pokazateljice ohranjenosti morskega obrežja
5. Mreža morskih zavarovanih območij v Jadranu – strokovno srečanje
6. Ohranjanje biotske in krajinske pestrosti na Pokljuki
7. Gnezdenje kozače in koconogega čuka na Jelovici – spremljanje učinkovitosti umetnih gnezdilnic
8. Promet po gozdnih poteh Jelovice – projekt komuniciranja in ozaveščanja obiskovalcev Jelovice
9. Naravni Bohinj – promocija varstva narave v okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja v Bohinju
10. Divje jezero – urejanje infrastrukture za obiskovalce

Uspešno sodelovanje vse od leta 2002
Zamisel o sodelovanju Zavoda RS za varstvo narave in Urada za mednarodno sodelovanje Kneževine Monako je rezultat sodelovanja predstavnikov obeh institucij pri uresničevanju določb Barcelonske konvencije oz. njenega Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti Sredozemlja. Na osnovi razgovorov o potrebnih aktivnostih na področju varovanja morskih zavarovanih območij ter biotske raznovrstnosti slovenskega morja in morskega obrežja je bil prvi sporazum o sodelovanju sklenjen leta 2002, aktivnosti pa je izvajala piranska območna enota ZRSVN. V naslednjih letih se je sodelovanje razširilo tudi na vsebine Alpske konvencije, kjer sta posamezne projekte uresničevali območni enoti Nova Gorica in Kranj ter Triglavski narodni park.

Med leti 2002 in 2009 je Kneževina Monako finančno podprla široko paleto aktivnosti. Od raziskav na edinem podmorskem travniku pozejdonke v Sloveniji in kartiranja habitatnih tipov slovenskega obalnega morja, do izdelave in postavitve številnih informativnih tabel, priprave razstav in izdaje različnih publikacij ter organizacije strokovnih srečanj. Več o tem v poročilih.

Poročila o izvedenih aktivnostih (v angleščini):

Končno poročilo 2010-2012

Report 2009

Report 2008

Report 2007 

Report 2006  

S pomočjo financiranja Kneževine Monako smo pripravili dokument: Analiza kriptobentoških mikrohabitatov v Slovenskem morju in opredelitev njihove vloge pri ocenjevanju stanja biotske raznovrstnosti morskega obrežnega pasu