Območja dostopnih izvedenih kartiranj habitatnih tipov

Kartirana območja  (ESRI shp datoteke – originalne, poročila):

Ajševica (2014)
Banjšice (2010)
Bela krajina – južni del (2002)
Bela krajina – osrednji del (2002)
Bela krajina – severni del (2002)
Bled – Podhom (2011)
Bloščica (2009)
Boč (2005)
Bohinjska Bistrica (2014)
Bohinjska Bistrica (2021)
Bohor (2009)
Bovec, Kobarid, Tolmin (2007)
Celje – mestna občina (2001)
Cigonca (2012)
Črna dolina (2011)
Divača (2005)
Dobličica (2018)
Dobrava (2001)
Dolina Branice (2017)
Dolina Vipave (2017)
Drava, Dragoše – Melje (2001)
Drava, Ruše – Središče ob Dravi (2006)
Drava, Vurberk – Zgornji Duplek (2001)
Dravinja, Stogovci – Koritno (2000)
Dravinja (2015)
Dravinjska dolina (2015)
Dravinjska dolina (2019)
Drenovec (2011)
Frajhajm (2011)
Gorička krajina (2918)
Goričko (2003)
Goričko – vzhod (2012)
Goričko – Gornji Petrovci (2021)
Gorjanci – travišča (2016)
Gorjanci – travišča (2020)
Gornji Dolič (2012)
Gure (2009)
Haloze – vzhod (2006)
Haloze – zahod (2006)
Haloze – travišča (2016)
Haloze – travišča (2020)
Huda luknja (2007)
Jeseniški rovti (2007)
Karavanke – Kriška gora (2014)
Karavanke – Tržič (2006)
Karavanke – zahod (2006)
Knežak (2021)
Kočevsko (2014)
Kokra – Kranj (2014)
Koritno (2011)
Košuta – Korošica (2009)
Kozjak (2015)
Kras – jug (2007)
Kras – sever (2007)
Kras – Kazlje (2021)
Kras – Kozina (2011)
Kras – Lokev (2011)
Kras – Vremščica (2011)
Kraški rob (2004)
Kum – jug (2008)
Kum – travišča (2016)
Kum – travišča (2020)
Lenart – Radenci, daljnovod (2000)
Lendava – travniki (2006)
Ličenca (2015)
Ličenca (2019)
Ljubljana – mestna občina (2002)
Ljubljana – mestna občina (2009)
Ljubljansko barje (1999)
Ljubljansko barje (2003)
Ljubljansko barje (2011)
Ljubljansko barje – izbrana območja (2014)
Ljubljansko barje – del (2015)
Ljubljansko barje – Parti in Mah pri Igu (2021)
Lom pod Storžičem (2011)
Maribor – mestna občina (2005)
Marindol (2011)
Markežev kamnolom (2011)
Mirna (2011)
Mišja dolina (2015)
Mrzlica (2014)
Mura (2010)
Mura (2014)
Mura (2017)
Mura – mrtvice (2011)
Mura – mrtvice (2014)
Murska Sobota – Lendava, daljnovod (2000)
Murska Sobota – Mačkovci, daljnovod (2000)
Nakelska Sava (2011)
Nanoščica (2021)
Osp (2021)
Petelinjek (2005)
Pivka (2004)
Planik (2011)
Planinsko polje (2010)
Planinsko polje (2023)
Pluska – Ponikve (2005)
Podkoren in Pišnica (2021)
Podvinci (2006)
Pohorje – barja (2011)
Pohorje – barja (2014)
Pohorje – travišča (2016)
Pohorje – travišča (2020)
Polhograjsko hribovje (2016)
Predmeja (2021)
Radensko polje (2000)
Radensko polje (2019)
Razbor (2014)
Rebrnice (2004)
Reka (2011)
Reka (2014)
Ribniška dolina (2004)
Roje, Jarški prod – del (2015)
Savci (2011)
Savinja – Šentjanž (2011)
Savinja – Žalec (2006)
Skaručna (2007)
Slovenska Istra (2007)
Slovenska Istra (2019)
Slovenske gorice (2009)
Slovensko morje (2018)
Spodnja Sava (2001)
Spodnja Sava (2003)
Spodnja Sava (2008)
Sračja dolina (2000)
Stjuža (2019)
Strmec (2012)
Strunjan – klif (2005)
Strunjanske soline – Stjuža (2004)
Šentjernej – Gorjanci (2008)
Škocjanske jame (2004)
Škocjanski zatok (2008)
Škocjanski zatok (2018)
Škocjanski zatok – jezerce (2020)
Topla – krajinski park (2006)
Trbovlje, Kum – sever (2004)
Tržič (2006)
Velika planina (2009)
Visole (2011)
Volčeke (2011)
Volčeke (2019)
Vremščica (2008)
Vrhe (2011)
Zelenci (2011)
Zelenica, Smokuška planina (2009)