Prostorski podatkovni sloji v shp formatu:

Uradni register naravnih vrednot in evidenco območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, vodi ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave.