Države članice EU morajo po 12. členu Direktive o pticah poročati o izvajanju nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti na podlagi direktive.

Glede na nove usmeritve EU je bila frekvenca poročanja zmanjšana in usklajena s ciklom poročanja po 17. členu Direktive o habitatih (namesto 3-letnih ciklov so vpeljani 6-letni).

Glavni poudarek poročila je na stanju in trendih populacij ptic iz direktive tako na območjih Natura 2000 kot na območju cele države.

V Sloveniji je za poročanje odgovorno ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, koordinator poročanja je Zavod RS za varstvo narave, strokovni del poročila pa so v večjem delu pripravili v Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Podrobnejša navodila in gradiva za pripravo poročila so dostopna na referenčnem portalu Evropske okoljske agencije, poročila pa v centralnem podatkovnem repozitoriju.

Poročilo za obdobje 2008-2012

Poročilo za obdobje 2013-2018