Vsem, ki obiščete spletno mesto Zavoda RS za varstvo narave želimo omogočiti kar se da dobro uporabniško izkušnjo. Spletna stran je namenjena širokemu krogu uporabnikov, dostopna skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Tudi v prihodnje se zavezujemo omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z navedenim zakonom in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto: https://zrsvn-varstvonarave.si/.

Stopnja skladnosti

Spletišče https://zrsvn-varstvonarave.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Spletno stran uredniki in administratorji spreminjamo in dodajamo ter izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti, kot jih določa zakon.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • videoposnetki,
  • nekatere naložene fotografije.

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 18.1.2023.
Izjava je bila nazadnje pregledana 18.1.2023.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletni strani Zavoda RS za varstvo narave, lahko uporabniki strani dobite na:

  • telefonski številki: (01) 2309-500,
  • e-poštnem naslovu: zrsvn@zrsvn.si.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov pr.zrsvn@zrsvn.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na inšpektorat za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.ijs(at)gov.si.

Izvršilni organ za vse postopke

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 8384
E-pošta: gp.ijs(at)gov.si
Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-javni-sektor/