O ekološko pomembnih območjih

Ekološko pomembna območja so po Zakonu o ohranjanju narave območja habitatnih tipov ali večjih ekosistemskih enot, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Določena so z Uredbo o ekološko pomembnih območjih. Del ekološko pomembnih območij so tudi območja Natura 2000.

Dostop do podatkov

Naravovarstveni atlas – geolocirani podatki o ekološko pomembnih območjih.
Geoportal ARSO – datoteke ekološko pomembnih območij v shp formatu.