Drevesa so naši spremljevalci vse življenje, marsikatero drevo povezuje med seboj več generacij. Že kot otroci opazujemo velika, mogočna drevesa, ki jih nato kot odrasli še vedno občudujemo. Drevesa izjemnih dimenzij, starosti in oblik vzbujajo pri ljudeh občudovanje in spoštovanje.


Ramšakova lipa

V preteklosti so mnoga drevesa posadili v središču vasi, ob domačijah ter na drugih posebnih krajih zaradi njihove uporabne in simbolne vloge. Danes so to izjemna drevesa, ki jih varujemo kot naravne vrednote.

Izjemna drevesa rastejo tudi v gozdu in so dokaz skrbnega gospodarjenja z gozdovi ter posebnega odnosa do najmogočnejših dreves. Marsikatero izjemno drevo pa se je v gozdu ohranilo zaradi težke dostopnosti.

Poleg izjemno debelih in velikih dreves so za človeško oko zanimiva drevesa s posebno oblikovanimi krošnjami ali drugimi deli dreves – debla ali koreničnik. Naravne vrednote so tudi grmovne vrste, ki imajo izgled drevesa in mutanti (npr. stebrasta smreka, kačja smreka).


Ropičev domači kostanj


Sedovnikova lipa

Jelka kraljica Roga: nedaleč od Rajhenavskega pragozda stoji jelka, imenovana kraljica Roga. S svojimi 49 m višine in 515 cm obsegom je ena najmogočnejših jelk pri nas.

Kraljica Roga

Kačja smreka pri Godoviču:  Zaradi genetsko pogojenih lastnosti ima drevo nenavadno »kačasto« zvite veje, po čemer je dobilo tudi ime. Zvite veje se nepravilno razraščajo na vse strani. Ima tanko deblo, v višino meri 20 m, obseg debla  pa meri  90  cm. Veje so vijugaste, dolge in nepravilno rastoče v vse smeri. Iz debla izraščajo vodoravno, zatem pa se povesijo in so skoraj brez stranskih poganjkov.  Vzrok take rasti tiči v posebni in redki kombinaciji dednih zasnov. Zato je godoviška kačja smreka uvrščena med naravne vrednote in že od leta 1987 zavarovana kot naravni spomenik.


Kačja smreka