Oblikovana naravna vrednota je del narave, ki so jo ljudje izoblikovali skozi čas z namenom izobraževati, vzgajati, uživati in doživljati lepote narave. Glede na poznavanje prostora in vedenja o naravi, ob uporabi različnih elementov kot so les, voda, kamen, ki so bili v danem času dostopni, skušali prostor narediti lepši, prijetnejši ter vabljiv za sprostitev in doživljanje.

Mariborski park

Danes se oblikovana narava najpogosteje pojavlja v obliki drevoredov, parkovnih zasaditev, skupine dreves, botaničnih vrtov, alpinetumov in arboretumov. V preteklosti pa je bil to predvsem status prestiža in bogastva. Voda, les in kamen so se pojavili kot sestavni del gradov, dvorcev, meščanskih hiš, katerih lastniki so kar tekmovali, katerega vrt bo lepši. V parkovni zasnovi, predvsem razporeditvi cvetja, dreves in grmovnic so veliko pozornosti posvečali potkam, postavitvi klopi, fontan ter ostalih elementov, ki so enakovredno prispevali k celovitosti in prepoznavnosti parkovne zasaditve. Danes je namen teh vrtov in parkov predvsem izobraževanje in ohranjanje vrst, ki se tam pojavljajo.


Botanični park Sežana

Alpinum Juliana v Trenti je bil ustanovljen leta 1920. V vrtu uspeva okrog 600 različnih vrst rastlin, največ je alpskih in kraških vrst, med katerimi so tudi mnogi endemiti, torej vrste, ki rastejo samo pri nas. Juliana je prvi in tudi edini alpski botanični vrt v naravnem okolju na Slovenskem.

Drevored pinij pri Strunjanu  – Ob glavni cesti Koper – Sečovlje stoji drevored pinij, ki je bil zasajen leta 1935. S svojimi sto desetimi drevesi je najbolje ohranjen drevored pinij v Sloveniji. Zato je strunjanski drevored uvrščen med naravne vrednote in ima status naravnega spomenika.

Park Tivoli je največji park v Ljubljani in sega prav v središče mesta. Odprli so ga leta 1813. Z naravovarstvenega vidika so pomembni predvsem trije veliki kostanjevi drevoredi ter Jakopičev drevored, ki ga je načrtoval Plečnik.  Park ima tudi sprehajalne poti, cvetlične ureditve, fontane in kipe.
Park Tivoli je naravna vrednota, skupaj z gozdnatimi predeli Rožnika in Šišenskega hriba sestavljajo Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (509 ha), ki je bil leta 1984 razglašen za naravni spomenik in spomenik oblikovane narave.