Cone so dostopne od 15. 1. 2015.

habitatni tipi – morski in obalni
habitatni tipi – sladke celinske vode
habitatni tipi – grmišča in travišča 1
habitatni tipi – grmišča in travišča 2
habitatni tipi – grmišča in travišča 3
habitatni tipi – grmišča in travišča 4
habitatni tipi – grmišča in travišča 5
habitatni tipi – barja in močvirja
habitatni tipi – goličave in jame
habitatni tipi – gozdni
rastline 1
rastline 2
rastline 3
mehkužci
raki
kačji pastirji
hrošči 1
hrošči 2
hrošči 3
hrošči 4
hrošči 5
hrošči 6
metulji 1
metulji 2
metulji 3
metulji 4
metulji 5
piškurji
ribe
dvoživke
plazilci
ptice 1
ptice 2
ptice 3
ptice 4
ptice 5
ptice 6
ptice 7
ptice 8
ptice 9
sesalci – netopirji
sesalci – ostali

Spremembe con:

13. 1. 2016
22. 3. 2016
14. 7. 2016
15. 3. 2017
10. 4. 2018