Referenčne cone vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000 (ESRI .shp datoteke):

Referenčne cone HT – morski in obalni
Referenčne cone HT – celinske vode
Referenčne cone HT – grmišča in travišča 1
Referenčne cone HT – grmišča in travišča 2
Referenčne cone HT – barja in močvirja
Referenčne cone HT – goličave in jame
Referenčne cone HT – gozdni

Referenčne cone vrst – rastline
Referenčne cone vrst – kačji pastirji
Referenčne cone vrst – hrošči
Referenčne cone vrst – metulji
Referenčne cone vrst – ribe
Referenčne cone vrst – dvoživke
Referenčne cone vrst – plazilci
Referenčne cone vrst – ptice 1
Referenčne cone vrst – ptice 2
Referenčne cone vrst – ptice 3
Referenčne cone vrst – ptice 4
Referenčne cone vrst – ptice 5
Referenčne cone vrst – sesalci

Dolžine referenčnih con izbranih vodnih vrst