Naravni rezervat  je območje geotopov , življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se vzdržuje z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi.

*geotop – del geosfere geološkega, geomorfološkega ali hidrološkega pomena