Naravni spomenik  je območje, ki imajo eno ali več naravnih vrednot z izjemno obliko, velikostjo, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote.