Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih geotopov*, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva.

*geotop – del geosfere geološkega, geomorfološkega ali hidrološkega pomena