Mednarodni dan geopestrosti je posvečen ozaveščanju družbe o pomenu geološke raznovrstnosti ter pomenu varovanja in ohranjanja  geološke naravne dediščine. V Sloveniji imamo bogato geopestrost – od raznovrstnih kamnin,  fosilnih ostankov in mineralov, do kraških pojavov geomorfološke in reliefne  oblike, gore in doline, morsko obalo, soteske, jezera, izvire in druge hidrološke pojave. Skoraj vse naštete pojave lahko opazujemo v mikro in makro razsežnosti.


UNESCO je ob najavi Mednarodnega dne geopestrosti zapisal “Kljub številnim storitvam, ki jih geopestrost zagotavlja, se ne zavedamo, kako odvisni smo kot družba od nje. Zato moramo spodbujati boljše razumevanje zemeljskih dinamičnih procesov, da bi lahko državljani sprejemali premišljene politične odločitve, ki bodo spodbujale bolj trajnostno družbo.Ob priznavanju pomena geoznanosti pri reševanju velikih izzivov, s katerimi se človeštvo danes sooča, je UNESCO 6. oktober razglasil za Mednarodni dan geopestrosti.

 

Ob obeležitvi prvega Mednarodnega dne geopestrosti bodo na območju celotne Slovenije tekom leta potekali številni dogodki. Koordinator osrednjega dogodka obeleževanja prvega dne geopestrosti je Zavod RS za varstvo narave.
_______________________________________________________________________________________________

Koledar dogodkov
3.-5. oktober – 6. slovenski geološki kongres 

6.oktober 2022 – Osrednji dogodek obeleževanja Mednarodnega dne geopestorsti, Dovžanova soteska