Mednarodni dan geopestrosti je posvečen ozaveščanju družbe o pomenu pestrosti geoloških, geomorfoloških in hidroloških oblik in procesov, s tem pa tudi ohranjanju geološke, geomorfološke in hidrološke naravne dediščine.
Geopestrost (geodiverziteta) je pestrost nežive (abiotske) narave in je temelj biodiverziteti. Je osnova vsakega ekosistema, a ima tudi svoje vrednosti, neodvisne od biodiverzitete. Geopestrost lahko opazujemo praktično na vsakem koraku, skupaj z biodiverziteto pa predstavljata največje bogastvo našega planeta.
V Sloveniji imamo zelo visoko stopnjo geopestrosti, h kateri prispevajo raznovrstne kamnine, fosilni ostanki in minerali, kraški pojavi, različne geomorfološke oblike, med drugim gore in doline, morska obala, soteske, jezera, izviri in drugi hidrološki pojavi. Skoraj vse naštete pojave lahko opazujemo v mikro in makro razsežnosti.
Elementi, ki sestavljajo geopestrost, nudijo nam kot posameznikom in družbi kot celoti številne koristi. Trajnostno usmerjena družba mora v vseh svojih razvojnih segmentih razumeti in upoštevati zakonitosti narave in se pri rabi naravnih virov skrbno odločati. K temu pripomore razumevanje geoloških, geomorfoloških in hidroloških naravnih procesov. To je izjemno pomembno za preprečevanje nevarnosti naravnih nesreč, za razumevanje, kako se v prihodnosti lahko podnebje spremeni in za podporo pametnim odločitvam pri prostorskem načrtovanju. Geopestrost je tudi osnova za razvoj geoturizma, ki ima pomembne gospodarske koristi in krepi identiteto lokalnih in avtohtonih skupnosti.

UNESCO je ob najavi Mednarodnega dne geopestrosti, ki se v angleščini imenuje International Geodiversity Day, zapisal “Kljub številnim storitvam, ki jih geopestrost zagotavlja, se ne zavedamo, kako odvisni smo kot družba od nje. Zato moramo spodbujati boljše razumevanje zemeljskih dinamičnih procesov, da bi lahko državljani sprejemali premišljene politične odločitve, ki bodo spodbujale bolj trajnostno družbo. Ob priznavanju pomena geoznanosti pri reševanju velikih izzivov, s katerimi se človeštvo danes sooča, je UNESCO 6. oktober razglasil za Mednarodni dan geopestrosti.

V domači strokovni literaturi je že  prevzet termin geodiverziteta in je sinonim geopestrosti, saj je diversity v slovenskem prevodu pestrost, oziroma raznolikost

_______________________________________________________________________________________________

Koledar dogodkov
3.-5. oktober – 6. slovenski geološki kongres 

6.oktober – prvi Mednarodni dan geopestrosti

12.oktober – Mednarodni dan geopestrosti za vrtec in OŠ Črna na Koroškem

12. oktober – Predstavitev Mednarodnega dne geopestrosti v okviru izobraževanja Katis za vzgojitelje in učitelje

15.oktober – Skozi jamo Pekel na Ponikovski kras

Razstava knjig na temo geopestrosti v vitrini pred knjižnico na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

12. november – Voden pohod po krajinskem parku LahinjaVabilo Geodiverziteta KP Lahinja