Zavod RS za varstvo narave, na kratko ZRSVN, je državna strokovna  institucija. Ustanovljen je bil  leta 1999 z razglasitvijo Zakona o ohranjanju narave, formalno je začel delovati januarja 2002. Skladno s pooblastili skrbimo za ohranjanje slovenske narave ter posebno pozornost namenjamo naravovarstveno najvrednejšim območjem  in najbolj ranljivim živalskim in rastlinskim vrstam. 

Zaposleni na ZRSVN delujemo na območju celotne Slovenije. Naše območne enote imajo sedeže v sedmih mestih – Ljubljana, Celje, Kranj, Novo mesto, Maribor, Nova Gorica in Izola. V Ljubljani deluje tudi osrednja enota, kjer ima svojo pisarno tudi direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič.

Teritorialne pristojnosti Območnih enot Zavoda RS za varstvo narave

Organigram Zavoda RS za varstvo narave

Zavod RS za varstvo narave ima dva organa – Svet Zavoda in Strokovni svet Zavoda.

Svet zavoda
(6. mandat, konstituiran 24. 3. 2022):

 • Jože Pustoslemšek, Ministrstvo za okolje in prostor, predsednik;
 • Mateja Blažič, Ministrstvo za okolje in prostor, podpredsednica;
 • Jolanda Rihter Pikl, Ministrstvo za okolje in prostor;
 • dr. Peter Trontelj, Univerza v Ljubljani;
 • Matej Simčič, Zavod RS za varstvo narave.

Sklepi iz zapisnikov sej Sveta Zavoda
Zapisnik 6. redne seje Sveta Zavoda, 18.6.2020
Zapisnik 7. redne seje Sveta Zavoda, 22.2.2021
Osnutek zapisnika 8. redne seje Sveta Zavoda, 24.9.2021
Zapisnik 9. izredne seje Sveta zavoda, 3.12.2021
Zapisnik 10. redne seje Sveta Zavoda, 22.12.2021

 

Strokovni svet zavoda (konstituiran 26. 1. 2021) sestavljajo:

 • Martina Stupar, Zavod RS za varstvo narave, predsednica;
 • mag. Jana Vidic, Ministrstvo za okolje in prostor, podpredsednica;
 • mag. Urška Mavri, Agencija RS za okolje;
 • mag. Jelka Kremesec Jevšenak, imenovana na predlog direktorja;
 • David Fučka, Zavod RS za varstvo narave, za področje gozdarstva;
 • Aleksander Koren, Zavod RS za varstvo narave, za področje biologije,
 • Andrej Grmovšek, Zavod RS za varstvo narave, za področje geografije.

Zapisniki Strokovnega sveta zavoda:
23. 2. 2024, Zapisnik
4. 10. 2023, Zapisnik 
26. 4. 2023 Zapisnik
2.3.2023, Zapisnik
10.1. 2023, Zapisnik
25. 8. 2022 Zapisnik
17.3. 2022 Zapisnik
2.12.2021 Zapisnik 
9.9.2021 Zapisnik 
19.2.2021 Zapisnik
26.1.2021 Zapisnik konstitutivne seje
13.5.2020 Zapisnik
11.3.2020 Zapisnik
10.3.2020 Zapisnik
14.1.2020 Zapisnik
8.11.2019 Zapisnik
13.5.2019 Zapisnik
21.3.2019 Zapisnik
8.1. 2019 Zapisnik
15.5. 2018 Zapisnik