V letu 2009 smo praznovali deseto obletnico od sprejetja Zakona o ohranjanju narave (ZON). Pregled naravovarstvenih orodij, ki jih določa ZON, naravovarstvenih dosežkov ter načrte za prihodnost smo osvetlili na posvetu z naslovom Deset let Zakona o ohranjanju narave (ZON) – dosedanji dosežki in načrti za prihodnost. Posvet je potekal 12. novembra 2009.

Vabilo na strokovni posvet (12. 11. 2009)

Predstavitve:

Institucionalni okvir varstva narave – dr. Darij Krajčič, MOP

Deset let Zakona o ohranjanju narave – mag. Jelka Kremesec Jevšenak, MOP

The changing role of protected areas in Scotland –  dr. Ron Macdonald, Head of Advisory Services, Shottish Natural Heritage

Razvoj naravovarstvenih smernic  – Tina Klemenčič, Mirjam Gorkič, Metod Rogelj, ZRSVN

Presoja sprejemljivosti planov in programov na naravo – mag. Vesna Kolar Planinšič, MOP

Naravovarstveni pogoji in soglasja – mag. Inga Turk, ARSO

Vrste in njihovo varstvo v Sloveniji – Damjan Vrček, ZRSVN

Varstvo ekosistemov – mag. Martina Kačičnik Jančar, ZRSVN

Varstvo naravnih vrednot – Gregor Danev, ZRSVN

Zavarovana območja v zadnjih desetih letih – dr. Katarina Groznik Zeiler, Jelena Hladnik, MOP

Izvajanje inšpekcijskega nadzora v praksi – Tatjana Bernik