Prostovoljstvo prispeva k napredku družbe, solidarnosti in razvoju obstoječih sistemov. Tudi v varstvu narave se kaže vedno večja potreba po prostovoljcih. Kako organizirati prostovoljno akcijo, pridobiti sredstva in prostovoljce bomo obravnavali na 8. strokovnem posvetu z naslovom Prostovoljstvo v naravovarstvu.

Vabilo in dnevni red

Predstavitve:

Kako organizirati prostovoljsko delo?  – Primož Jamšek, Slovenska filantropija
Pridobivanje sponzorjev in donatorjev -Jasmina Smajić Šupuk, Zavod Karo
Organizacija akcije Očistimo Slovenijo – Jaka Kranjc, Ekologi brez meja
Oris prostovoljstva v naravovarstvu – Katja Logar, Zavod RS za varstvo narave

Okrogla miza:
Čiščenje invazivk – Manca Velkavrh – Društvo študentov biologije
Popis ptic IWC – Eva Vukelič – Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
Odkup parcele v Brjeh – Miro Kapus – Društvo za varstvo okolja Bled
Posvoji delfina – Polona Kotnjek – Morigenos
Kačofon – Griša Planinc – Societas herpetologica slovenica
Obnova brunčanih poti na Pohorju – dr. Jurij Gulič – Zavod RS za varstvo narave