2Na Svetovni dan oceanov smo priredili na tradicionalni Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU, ki ga Slovenija organizira od 20. – 23. septembra 2017 na Slovenski obali.

Tudi letos bomo veliko pozornosti namenili razpravi različnih deležnikov o pomenu morja in morske obale, njunih naravnih virov in gospodarskih potencialov, opozarjali na tveganja, ki jim je obala izpostavljena – tako naravnih, kot tistih, ki so posledica dejavnosti človeka ter krepili zavest o pomenu morja in obale za kvalitetno življenje vseh.

Napovedujemo večdnevne aktivnosti in dogodke, ki se bodo izvajali v sodelovanju več institucij.

Dan sredozemske obale tradicionalno poteka 25. septembra od leta 2007 dalje v vseh sredozemskih državah. 25. september je bil izbran tudi v čast Slovenije, ki je na ta dan leta 2009, kot prva med sredozemskimi državami, ratificirala Protokol o integriranem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju, ki spodbuja celostno upravljanje obalnih območij kot optimalen politični okvir za doseganje trajnostnega razvoja. Od takrat dalje ena izmed držav Sredozemlja letno organizira osrednjo prireditev, dogodki pa se zvrstijo v vseh sredozemskih državah.

V Sloveniji večdnevni dogodek postavljamo v okvir sodelovanja makroregionalnih  strategij Evropske unije, saj se ravno pri nas stikajo Podonavska, Jadransko-jonska in Alpska makroregija.

Letošnji Teden sredozemske obale z osrednjo mislijo »Živeti z morjem«, bo tako potekal od 20. do 23. septembra 2017 na slovenski obali. Dogodki bodo namenjeni širši in strokovni javnosti z naslednjim okvirnim programom:

  • 20.9. 2017 – Slavnostna otvoritev
    Problemska okrogla miza, Predstavitev aktualnih projektov
    Konferenca o medijih in komunikaciji makroregionalnih strategij
  • 21.9.      Konferenca o medijih in komunikaciji makroregionalnih strategij, delavnice
  • 22.9.      Delavnice, povezane  s pomorskim prostorskim in razvojnim načrtovanjem
  • 23.9.  Čistilna akcija Čista obala 2017

 

Vse nadaljnje informacije o dogodkih bodo na voljo na spletni strani strategije Evropske unije za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR).

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Vabimo vas tudi, da si ogledate video »Zeleni obali naproti – primer Slovenije«, ki prikazuje dosežke Slovenije na področju integriranega upravljanja obalnih območij.


Zavod RS za varstvo narave bo tudi letos sodeloval pri dogodkih Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU.

Pripravljamo delavnico z naslovom Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo, ki bo potekala v torek, 19. 9. 2017 v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok.

Delavnica je namenjena povezovanju različnih akterjev Alpske in Jadransko-Jonske regije, ki lahko pomembno prispevajo k  vzpostavljanju čezmejne in transnacionalne ekološke povezanosti. Delavnica je priložnost, da izboljšamo dialog med zainteresiranimi deležniki ter za povezovanje pri skupnemu načrtovanju aktivnosti in strateških projektov.

Program delavnice Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo