Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU je Slovenija letos organizira od 18. – 28. septembra 2018 na Slovenski obali.

Namen dogajanja ni le povečati ozaveščenost o pomenu morja, obale in zaledja ter o naravnih virih in gospodarskem potencialu, ki ga ti predstavljajo, temveč tudi opozoriti na ogroženost morja in obale zaradi naravnih pojavov in človeških dejanj. Dogodek bo deležnikom, strokovnjakom in širši javnosti iz baltske, donavske, jadransko-jonske in alpske makroregije omogočil razpravo o okoljski povezanosti in drugih makroregionalnih izzivih ter o komunikaciji med izvajalci makroregionalnih strategij. V okviru tedna bo prirejen tudi poseben dogodek, posvečen Evropskemu letu kulturne dediščine 2018.

Dan sredozemske obale tradicionalno poteka 25. septembra od leta 2007 dalje v vseh sredozemskih državah. 25. september je bil izbran tudi v čast Slovenije, ki je na ta dan leta 2009, kot prva med sredozemskimi državami, ratificirala Protokol o integriranem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju, ki spodbuja celostno upravljanje obalnih območij kot optimalen politični okvir za doseganje trajnostnega razvoja. Od takrat dalje ena izmed držav Sredozemlja letno organizira osrednjo prireditev, dogodki pa se zvrstijo v vseh sredozemskih državah.

Letošnji Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, ki ga organizirajo različne slovenske in evropske institucije, poteka pod geslom »Videti moje morje«. Med 18. in 28. septembrom 2018 se bodo zvrstili številni dogodki v Izoli, Kopru, Portorožu in na obalni cesti med Izolo in Koprom. Dogodki so namenjeni širši in strokovni javnosti z naslednjim okvirnim programom:

  • 18.9. Uradno odprtje, Razstava Zelena infrastruktura, Konferenca o komuniciranju makroregionalnih strategij
  • 19.9. Delavnica AlpGov Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo.
  • 20.9. Delavnica povezana z izvajanjem Jadransko Jonske strategije EUSAIR TSG3
  • 21.9.   Dogodek Narišimo obalo

Podrobnejše informacije o dogodkih so na voljo na spletni strani strategije Evropske unije za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR).

Zavod RS za varstvo narave tudi letos sodeluje pri izvedbi dogodkov Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU.

Nadaljevalna delavnica z naslovom Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo bo potekala v sredo, 19. 9. 2018 v Manziolijevi palači v Izoli.

Dogodek je nadaljevanje lanske delavnice, ki smo jo izvedli v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Namenjena je povezovanju različnih akterjev alpske in jadransko-jonske regije, ki lahko pomembno prispevajo k vzpostavljanju čezmejne in transnacionalne ekološke povezanosti. Tokratni dialog med deležniki bomo izkoristili za konkretizacijo idejnih predlogov na področju načrtovanja aktivnosti in strateških projektov za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo. Dogodek je pripravil Zavod RS za varstvo narave (so-vodenje EUSALP akcijske skupine 7 in projektni partner AlpGov) v sodelovanju z Ministrstvom RS za okolje in prostor. Delavnica je ena od aktivnosti projekta AlpGov – »Izvajanje alpskih mehanizmov upravljanja Strategije EU za Alpsko regijo« — iz programa Interreg za alpski prostor, ki se izvaja s finančno podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Program delavnice Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo