Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU bo letos potekal od 17. – 28. septembra 2019, Zavod RS za varstvo narave pa tudi letos sodeluje pri izvedbi dogodkov.

Dan oziroma teden sredozemske obale tradicionalno poteka od leta 2007 dalje v vseh sredozemskih državah.Namen tradicionalne prireditve je ozaveščanje javnosti o morju in obali ter naravnih virih in gospodarskem potencialu, pa tudi poudariti tveganja, ki sta mu morje in obala izpostavljena zaradi naravnih pojavov in ​​človekovih dejanj. Dogodki bodo združili praktike, strokovnjake ter širšo javnost. Posebna pozornost bo namenjena komuniciranju makro-regionalnih strategij ter stališčem zainteresiranih strani o stanju in prihodnosti upravljanja morja, obale in zelene infrastrukture.

Letošnji dogodki bodo poteki pod geslom »SEA4FUTURE«, med 17. in 28. septembrom, v Izoli, Kopru, Portorožu in Piranu. Dogodki, ki so namenjeni širši in strokovni javnosti, med drugim:

  • 17. 9. Uradno odprtje v Portorožu, Hotel Bernardin,
  • 18. 9. Delavnica o komuniciranju EUSAIR, Portorož,
  • 19. 9. Delavnica o komuniciranju makroregionalnih strategij, Izola,
  • 20.9. Dogodek EUSALP AS7 (ZRSVN in MOP) »Green Infrastructure 4 Green Future / Zelena infrastruktura za zeleno prihodnost«, Škocjanski zatok ter delavnice EUSAIR TSG3 v Izoli,
  • 21.9. Čista obala 2019

Več o celotnem dogajanju na spletni strani strategije Evropske unije za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR).

Zavod RS za varstvo narave sodeluje pri izvedbi dogodkov Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU. Dogodek o zeleni infrastrukturi, pod naslovom »Green Infrastructure 4 Green Future / Zelena infrastruktura za zeleno prihodnost« bo v petek, 20. septembra, v koprskem Škocjanskem zatoku, pod okriljem projekta AlpGov in aktivnosti EUSALP, akcijske skupine 7. Na delavnicah EUSAIR v Izoli bomo predstavili rezultate projekta PHAROS4MPAs, osvetlili stanje slovenskih morskih zavarovanih območij in predstavili cilje in aktivnosti združenja upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij – MedPAN. Na konferenci »Evaluation and preservation of environment for tourism / Vrednotenje in ohranjanje okolja za turizem« bomo zastopali javni interes varstva narave.

Na dogodku »Green Infrastructure 4 Green Future / Zelena infrastruktura za zeleno prihodnost« bomo predstavili aktivnosti s področja načrtovanja in upravljanja zelene infrastrukture, ki je tema, ki je vse pogosteje omenjena tako med strokovno javnostjo kot tudi širše.

O čem pravzaprav govorimo? Kaj je zelena infrastruktura (ZI)? Je to še ena ‘zelena floskula’ ali pa nam aktivnosti na tem področju resnično prinašajo rešitve v smeri bolj zelene, torej trajnostno naravnane družbe, ki gradi na omejeni nosilni sposobnosti okolja ter spoštovanju narave? Predstavniki različnih organizacij ter izvajalci projektov iz programov mednarodnega sodelovanja bodo predstavili izkušnje in prakso načrtovanja in upravljanja z ZI ter kako aktivnosti s področja ZI prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, kot temelja zelene infrastrukture.

Dogodek je namenjen splošni in strokovni javnosti. Izveden bo pod okriljem Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) ter njene akcijske skupine za ekološko povezanost (AS7), s podporo projekta AlpGov, v organizaciji Zavoda RS za varstvo narave in Ministrstva za okolje in prostor.

Program

Povzetki (v angleškem jeziku)/abstracts

Predstavitve (v angleškem jeziku):
Introduction, Tina Trampuš;
Green Infrastructure and Biodiversity, mag. Martina Kačičnik Jančar;
GI and multifunctionality /spatial planning, Nadja Penko Seidl, Blanka Bartol;
Kokra river corridor, Metod Rogelj;
VIPava project, dr. Jana Laganis;
Life Stržen project, Matic Kozina;
JOIN US project, Danijela Kodrnja;
AlpGov project and EUSALP AG7, Tina Trampuš;
LOS_DAMA!, mag. Ina Šuklje Erjavec, dr. Barbara Goličnik Marušić, dr. Damjana Gantar;
Project PERFECT, Gaja Trbižan, Urška Kranjc, Petra Vertelj Nared;
Eco Karst & Beech Power, Sašo Gorjanc.

Poročilo/Report
Poročilo/Report – celotno gradivo/complete

 

Organizacija/ Organisation:
GI 4 GF event was organised by the Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation  EUSALP Action Group 7 (co-lead) in cooperation with the Slovenian Ministry of the Environment and Spatial Planning. Project “AlpGov” is co-financed by the European Regional Development Fund.