Teden sredozemske obale in makro-regionalnih strategij EU je potekal od 14. – 25. septembra 2020. Zaradi razmer  in priporočil ob pojavu bolezni COVID-19, je večina dogodkov potekala v virtualni obliki. Pri izvedbi le-teh je sodeloval tudi Zavod RS za varstvo narave. 

Od 25. septembra 2007 v vseh sredozemskih državah vsako leto potekajo dnevi sredozemske obale. Na ta dan je v letu 2009 Slovenija prva med sredozemskimi državami ratificirala Protokol o integriranem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju, ki spodbuja celostno upravljanje obalnih območij kot optimalen politični okvir za doseganje trajnostnega razvoja.

Letošnji, peti Teden sredozemske obale in makro-regionalnih strategij je eden krovnih dogodkov slovenskega predsedovanja Strategiji Evropske unije (EU) za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR). Slovenija je predsedovanje prevzela 1. junija 2020 in ga bo s skupno ministrsko konferenco in letnim forumom EUSAIR maja 2021 zaključila.

Namen tedna sredozemske obale in makro-regionalnih strategij 2020 ni le povečati ozaveščenost o pomenu morja, obale in zaledja ter o gospodarskem potencialu in naravnih virih, temveč tudi opozoriti na ogroženost morja in obale zaradi naravnih pojavov in človeških dejanj. Vodilne teme letošnjega tedna so: makro-regionalno sodelovanje pri okrevanju turizma, zelena infrastruktura kot osnova za evropsko proizvodnjo hrane, makro-regionalni prispevek pri izvajanju Zelenega dogovora in Pametna specializacija regije.

Številni dogodki so potekali virtualno, nekaj posvetov pa je bilo na slovenski obali izvedeno v tradicionalni obliki.
Delavnica, ki jo je organiziral Zavod RS za varstvo narave na temo zelene infrastrukture, je potekala virtualno 15. septembra kot sklop predstavitev aktivnosti in rezultatov preteklih in potekajočih projektov Life to Grasslands (Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji, ZRSVN) ter LUIGI (Linking Urban and Inner-Alpine Green Infrastructure – Multifunctional Ecosystem Services for more liveable territories), katerih projektni partnerji so tudi člani Akcijske skupine 7, Strategije EU za Alpsko regijo (EUSALP).

Program/Agenda

Predstavitve (v angleškem jeziku):
 – Introduction, Tina Trampuš
 – Development of the new brand – Experiences of or lessons learnt from a project Life to Grasslands Supporting extensive farming for the conservation of species rich grasslands project,Grega Makovec
LUIGI – Linking Urban and Inner – Alpine Green Infrastructure – expected results and benefits,DanieleZucchelli
How education in LUIGI project contributes to tackle GI challenges, Jože Hladnik

Poročilo/Report

Organizacija/Organization:
Delavnica je bila organizirana s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in članov EUSALP Akcijske skupine 7.

Project “AlpGov 2” is co-financed by the European Regional Development Fund.