Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007 – 2013 je določil okvir upravljanju območij Natura 2000 v Sloveniji. Kako posamezne naloge izvesti v praksi pa bomo osvetlili na posvetu z naslovom Upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji. Posvet je potekal 11. 11. 2008.

Več informacij v  vabilu.

Predstavitve: