Dobro stanje morskega okolja h kateremu nas zavezujejo tako Morska direktiva, Vodna direktiva kot tudi Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah (območja Natura 2000), bo mogoče doseči le ob sodelovanju vseh z morjem povezanih deležnikov. Stanje morskega okolja v Sloveniji, njegovo celovito varstvo ter smernice za  upravljanje bomo predstavili na letošnjem strokovnem posvetu Zavoda RS za varstvo narave z naslovom Varstvo slovenskega morja – stanje in perspektive.

Posvet je potekal v sredo, 15. 11. 2017, v Hiši Evropske Unije,
Dunajska cesta 20, Ljubljana.

Predstavitve:

    • Varno na morju – Artur Steffe, Uprava RS za pomorstvo,
      Sektor za varovanje obalnega morja