Dobrodošli na spletni strani, kjer lahko oddate prijavo kršitve v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23). Prijavo lahko oddate preko varnega kanala za sporočanje nepravilnosti, ki je dostopen na spodnji povezavi.

Prijava kršitev

Prijavo lahko sporočite tudi na naslednje načine:

 • preko klasične pošte v zaprti pisemski ovojnici, s pripisi:
  »NE ODPIRAJ«, »ZAUPNO« ali »V ROKE NASLOVNIKU« na naslednji naslov:
  Zavod RS za varstvo narave
  Prijava kršitev – zaupnik
  Tobačna ulica 5
  1000 Ljubljana;
 • preko telefonske številke, ki je prijavitelju, ki je zaposlen v Zavodu RS za varstvo narave, na voljo v internem imeniku Zavoda RS za varstvo narave, druge osebe v delovnem okolju Zavoda RS za varstvo narave pa jo pridobijo v tajništvu Osrednje enote (telefonska številka tajništva Osrednje enote je objavljena na spletni strani Zavoda RS za varstvo narave).
Dokumenti, priloge