Preko varnega kanala lahko oddate prijavo anonimno ali z razkritjem svoje identitete. Informacije, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno preučili, dostop do njih pa bo omogočen samo pristojnim osebam.

Anonimno: Svoje identitete ne želim razkriti.

Z razkritjem identitete: Strinjate se z razkritjem vaše identitete pristojnim osebam v Zavodu RS za varstvo narave. Vaša identiteta bo ves čas postopka ostala ustrezno varovana.

Uporabite sledečo identiteto: