Prosimo, da nam posredujete čim več podatkov o zaznani nepravilnosti ali kršitvi. Tako boste lahko v največji meri prispevali k uspešni raziskavi primera.

V nadaljevanju izpolnite polja z informacijami, ki so vam znane.

1. Podatki o kršitvi

2. Zaščita pred povračilnimi ukrepi

Nekateri prijavitelji tvegajo tudi povračilne ukrepe. Če je takšno tveganje podano tudi v vašem primeru, izpolnite spodnjo rubriko.

Ali obstaja tveganje povračilnih ukrepov zaradi prijave (19. člen Zakona o zaščiti prijaviteljev)? *
Ali potrebujete pomoč in zaščito pred povračilnimi ukrepi (10. člen Zakona o zaščiti prijaviteljev)?

3. Obveščanje prijavitelja