Prosimo, da nam posredujete čim več podatkov o zaznani nepravilnosti ali kršitvi. Tako boste lahko v največji meri prispevali k uspešni raziskavi primera.

V nadaljevanju izpolnite polja z informacijami, ki so vam znane.

1. Podatki o prijavitelju

1.1. Osebni podatki

Kontaktni podatki, ki jih želim razkriti *
Potrebujemo vsaj en vaš kontakt

2. Podatki o kršitvi

3. Zaščita pred povračilnimi ukrepi

Nekateri prijavitelji tvegajo tudi povračilne ukrepe. Če je takšno tveganje podano tudi v vašem primeru, izpolnite spodnjo rubriko.

Ali obstaja tveganje povračilnih ukrepov zaradi prijave (19. člen Zakona o zaščiti prijaviteljev)? *
Ali potrebujete pomoč in zaščito pred povračilnimi ukrepi (10. člen Zakona o zaščiti prijaviteljev)?

4. Obveščanje prijavitelja

Prosimo vas, da navedete, na kakšen način želite prejeti potrdilo o sprejemu prijave oziroma seznanitev z razlogi, zaradi katerih vaša prijava ne bo obravnavana, ter obvestilo o utemeljenosti prijave, predlaganih in izvedenih ukrepih, izidu postopka, oziroma o stanju postopka z notranjo prijavo, če postopki za odpravo kršitev po treh mesecih še ne bodo končani: