Brošura Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (2015)

Publikacija Zaščita morskih zavarovanih območij ob rastočem modrem gospodarstvu v Sredozemlju

Publikacija Prepoznajmo in ohranimo živali naših jam

Brošura Biotska raznovrstnost je naše življenje

Brošura Natura 2000 v Sloveniji – Ljudje za naravo, narava za ljudi (Brošura prenovljena leta 2015 v slopu projekta SI Natura 2000 Upravljanje – LIFE 11NAT/SI/880)

Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo in zloženka (povzetek ključnih informacij) (Priročnik je nastal na pobudo ZRSVN in Društva za razvoj slovenskega podeželja. Vodnik je v E-obliki izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

NATURA 2000 v Sloveniji  – Ljudje z naravo, narava za ljudi in v angleškem jeziku Natura 2000 in Slovenia – People with Nature, Nature for people

Štirikratna tematska številka Proteusa POHORJE

Brošuro Invazivne rastline v kmetijski krajini

Zloženka Ohranimo ptice vlažnih travnikov

Knjižica za otroke Žabica je rešena

Knjižica za otroke Dogodivščina netopirja Mračka

Zloženka Morski datlji? Ne, hvala! Zloženka je na voljo tudi v angleškem in italijanskem jeziku.

Brošura Mura Mistična reka in pobarvanka Pisana Mura

Učna sprehajalna pot Rača v občini Moravče

Da bo Ljubljansko barje živelo

Zloženka Marja – Mala barja

Geološki zakladi KP Goričko

Geološki zakladi Pohorja

Brošura AlpES – Kartiranje, ohranjanje in upravljanje ekosistemskih storitev v Alpskem prostoru

Zbornik Biološko-raziskovalnega tabora 2004

Zbornik Biološko-raziskovalneja tabora Breginj 2005

Zbornik Biološko-raziskovalnega tabora Novaki 2006

Rokovanje z morskimi želvami (Priročnik za ribiče)

Kratko poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave od 2003 – 2008

Brošura projekta NATREG (V slovenščini)

Planine pod grebenom Košute

Velika uharica – skrivnostna sova v dolini Završnice

Zgibanka lepi čeveljc

Otroška knjiga o vodnih virih. Na voljo tudi v hrvaškem jeziku in angleškem jeziku.

Natura 2000 v dolini Branice tudi v angleškem jeziku.

Brošura Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (2007)