OGROŽENE VRSTE IN HABITATNI TIPI V SLOVENSKEM MORJU
Bralec se z natančnim pregledom ogroženih vrst in habitatnih tipov seznani s pogosto spregledano problematiko ohranjanja biotske raznovrstnosti morskega ekosistema. Knjiga je namenjena dijakom, študentom, vsakemu od nas. Knjiga nagovarja k sprejetju potrebnih ukrepov za zmanjšanje ogroženosti ter vzpostavitev trajnostne rabe morskega ekosistema.

CENA z DDV: 25 €
Naročila na: zrsvn.oe@zrsvn.si, tel. (00 386) 01 230 95 00. Za naročilo nam pošljite vaše podatke in število želenih izvodov).

Naslovnica knjige Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju

Naslovnica knjige Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju

 

ZARTA ALI ZARICA: potopljena lepotica

Bralec se z branjem knjige prestavi na savski breg jugovzhodno od Kranja, natančneje v slikovito sotesko Zarte ali Zarice. Knjigo odlikuje podroben opis zgodovinske rabe soteske in sprememb po delni potopitvi zaradi jezu za hidroelektrarno Mavčiče, ki so vplivale na njen današnji videz. Ob številnih fotografijah spoznavamo tudi rastlinstvo, živalstvo, geološke in geomorfološke značilnosti, vasi in etnološke zanimivosti.

CENA z DDV: 19 €
Naročila na: zrsvn.oe@zrsvn.si, tel. (00 386) 01 230 95 00. Za naročilo nam pošljite vaše podatke in število želenih izvodov.

Naslovnica knjige ZARTA ALI ZARICA: potopljena lepotica

Naslovnica knjige ZARTA ALI ZARICA: potopljena lepotica

 

V ROVTIH NAD JESENICAMI –  NARAVA IN ČLOVEK USTVARJATA BIOTSKO PESTROST

Povsod tam, kjer človekovo bivanje merimo v desetletjih, stoletjih in tisočletjih, je biotska pestrost, ki hodi z roko v roki s krajinsko pestrostjo, rezultat nekakšnega seštevka naravnih procesov s človekovimi dejavnostmi. Stanje na terenu sicer spremljamo in poznamo, veliko manj pa vemo o številnih nevidnih procesih, ki so pripeljali do tega stanja. Ne poznamo niti vseh ukrepov, s katerimi bomo lahko to biotsko in krajinsko pestrost ohranjali za bodoče rodove. Nedvomno pa smo iz dneva v dan bolj prepričani, da je ohranjanje raznolikosti živega sveta, celostnosti rastlinskih in živalskih združb ter ekosistemov ključ do zagotavljanja ugodnih življenjskih razmer za nas in naše zanamce.
Knjiga predstavi različne poglede na Rovte nad Jesenicami: geološki, botanični, ornitološki, živalski…Predstavi kmetijstvo in gozdarstvo nekoč in danes, pa tudi kako je teko življenje na teh planinah nekdaj.

CENA z DDV: 10 €
Naročilo na: zrsvn.oe@zrsvn.si, tel. (00 386) 01 230 95 00 ali zrsvn.oekr@zrsvn.si tel. (00 386) 04 2019 460. Za naročilo nam pošljite vaše ime in priimek, naslov in število željenih izvodov.

Naslovnica knjige V ROVTIH NAD JESENICAMI -  Narava in človek ustvarjata biotsko pestrost

Naslovnica knjige V ROVTIH NAD JESENICAMI –  Narava in človek ustvarjata biotsko pestrost