V projektu WETMAN – Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, kjer je bil Zavod RS za varstvo narave vodilni partner, je nastal dokumentarni film Dragocena mokrišča.
V filmu so predstavljeni različni tipi mokrišč, njihove značilnosti in pomen. Voditelj nas popelje tudi na projektna območja, kjer so potekale in še potekajo aktivnosti za izboljšanje stanja posameznega mokrišča.

Ogledate si lahko tudi kratke sptte z vsebinami o varstvu mokrišč z naslovi:
LEPOTE MOKRIŠČ 
FUNKCIJE MOKRIŠČ
ONESNAŽEVANJE MOKRIŠČ

Film in krajši spoti kažejo na izjemno vrednost in pomen mokrišč ter predstavljajo pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti.

 

V projektu  LIVEDRAVA – Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji  je Zavod RS za varstvo narave sodeloval kot projektni partner. Nastal je kratek dokumentarni film z naslovom Reka Drava – darilo narave za vse generacije. Film prikazuje zgodbo reke Drave, kot jo pomnijo naši predniki, pa vse do danes, ko je njena podoba precej drugačna.
Dokumentarni film, ki prikazuje trud mnogih organizacij in posameznikov za ohranitev in naravi prijazno upravljanje struge Drave z upoštevanjem tako vidika poplavne varnosti kot varstva narave in postavlja nove smeri razvoja ob reki