Zavarovane vrste so ponos Slovenije, rastlina žički grobeljnik je endemit

Žički grobeljnik v tem času najbujnejše cveti in beleži dvajseto obletnico razglasitve rastišča v Žičah za botanični naravni spomenik. Ob tej priložnosti smo se vsi deležniki, ki smo z rastlino in njenim zavarovanjem povezani, srečali virtualno in tako začrtali poti tudi za naprej, predvsem zaradi vse večjega pritiska in nelegalnega odnašanja redkih in zavarovanih vrst z rastišč. Zavod RS za varstvo narave pa je ob tej priložnosti izdal tudi spominsko razglednico s katero želimo simbolno ozavestiti vse, da … Nadaljujte z branjem Zavarovane vrste so ponos Slovenije, rastlina žički grobeljnik je endemit