Zainteresirane vlagatelje vabimo k oddaji vloge za sodelovanje pri projektu »Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju« – KRAS.RE.VITA, varstvenem cilju 4.1.9 – Izboljšanje stanja habitata vrste travniška morska čebulica (Scilla litardierei) na Planinskem polju. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Javni poziv

Priloga 1 – Prijavni obrazec

Priloga 2 – seznam upravičenih parcel

Priloga 3 – Evidenčni list

Priloga 4 – Soglasje solastnika

Rok za oddajo vloge je 1. junij 2021.